UTLEIE

Hos oss kan du leie golfbil, tralle og golfkøllesett.

Priser på utleie:

Golfbil (18 års aldersgrense)

400 NOK

Golfbil m/legeattest (18 års aldersgrense)

300 NOK

Leie av tralle

80 NOK

Køllesett

300 NOK


REGLER FOR LEIE AV GOLFBIL
NB! Ingen under 18 år har tillatelse til å kjøre golfbil på golfbanens område. Gjelder leiebil og privat bil

Dette reglement aksepteres ved mottak av nøklene til golfbilen. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.

 • Leietaker og fører skal ha fylt 18 år.
 • Leietaker er ansvarlig for nøkkel inntil den er mottatt i Proshop.
 • Kostnad for tap av nøkkel pålegges leietaker.
 • Golfbilen er leietakers ansvar.
 • Leietaker kan gjøres ansvarlig for skader som oppstår i leieperioden.
 • Golfbilen skal bare benyttes når leietaker er til stede.
 • Bilen skal bare brukes på Golfalpin golfbane sitt område.
 • Bilen skal ikke benyttes av flere enn to personer, og det er ikke tillatt å stå bakpå bilen under kjøring.
 • Bestemmelser om bruk av alkohol ved leie/bruk av golfbil er de samme som ved kjøring av bil på offentlig vei.
 • Leietaker skal rette seg etter henvisninger fra golfklubbens personale. Dette gjelder også dersom det blir nødvendig å begrense eller stoppe bruk av golfbil i løpet av en golfrunde.
 • Bilen skal parkeres i god avstand til green, og det er under ingen omstendighet tillatt å kjøre golfbil mellom greenbunkere og greener.
 • Golfbilen skal så langt det er mulig benytte veier og stier på banen. Kjøring på fairways og rought skal skje med varsomhet og omtanke.
 • Ved endt leieperiode skal golfbilen umiddelbart settes på sin plass, låses og bilen skal ryddes og eventuelle feil eller mangler skal meldes i Proshop.
 • Det gis rabatt til spiller med legeattest.
 • Golfbilerne er forsikret for personskader på fører og passasjerer. Ved skade betales egenandel av leietaker.Book spilletid i Golfbox, under Hallingdal GK / Hemsedal Golfalpin golfbane

DU FINNER OSS HER

Banen ligger midt mellom Gol og Hemsedal.
Avkjøring på riksv 52, ved Granheim Feriesenter.