UTLEIE

Hos oss kan du leie golfbil, tralle og golfkøllesett.

Priser på utleie:

Golfbil

400 NOK

Golfbil m/legeattest

200 NOK

Leie av tralle

75 NOK

Køllesett

200 NOK


REGLER FOR LEIE AV GOLFBIL

Dette reglement aksepteres ved mottak av nøklene til golfbilen. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.

 • Leietaker og fører skal ha fylt 18 år.
 • Leietaker er ansvarlig for nøkkel inntil den er mottatt i Proshop.
 • Kostnad for tap av nøkkel pålegges leietaker.
 • Golfbilen er leietakers ansvar.
 • Leietaker kan gjøres ansvarlig for skader som oppstår i leieperioden.
 • Golfbilen skal bare benyttes når leietaker er til stede.
 • Bilen skal bare brukes på Golfalpin golfbane sitt område.
 • Bilen skal ikke benyttes av flere enn to personer, og det er ikke tillatt å stå bakpå bilen under kjøring.
 • Bestemmelser om bruk av alkohol ved leie/bruk av golfbil er de samme som ved kjøring av bil på offentlig vei.
 • Leietaker skal rette seg etter henvisninger fra golfklubbens personale. Dette gjelder også dersom det blir nødvendig å begrense eller stoppe bruk av golfbil i løpet av en golfrunde.
 • Bilen skal parkeres i god avstand til green, og det er under ingen omstendighet tillatt å kjøre golfbil mellom greenbunkere og greener.
 • Golfbilen skal så langt det er mulig benytte veier og stier på banen. Kjøring på fairways og rought skal skje med varsomhet og omtanke.
 • Ved endt leieperiode skal golfbilen umiddelbart settes på sin plass, låses og bilen skal ryddes og eventuelle feil eller mangler skal meldes i Proshop.
 • Det gis rabatt til spiller med legeattest.
 • Golfbilerne er forsikret for personskader på fører og passasjerer. Ved skade betales egenandel av leietaker.Book spilletid i Golfbox, under Hallingdal GK

DU FINNER OSS HER

Banen ligger midt mellom Gol og Hemsedal.
Avkjøring på riksv 52, ved Granheim Feriesenter.

Golfalpin Golfbane Hemsedal

Hemsedalsvegen 1387, 3550 GOL

(+47) 401 88 616

bent@golfalpin.no