LYN OG TORDEN

Sommeren er høysesong for lyn og torden og dette må man ta på alvor!

Følg med på værvarsler, lyn varslingsapp, og se på været rundt deg.

Golfspilleren har alltid ansvaret for egen sikkerhet på golfbanen. Opplever du truende skyer i nærheten uten at det er blåst i hornet (eller du ikke har hørt hornet) må du selv vurdere faren og eventuelt komme deg i ly. Det er ikke alltid administrasjonen er tilstede for å stenge banen med signalhornet.

  • Du er selv ansvarlig for å gå av banen når forholdene tilsier at det ikke er trygt a spille!
  • Når spillet blåses av MÅ man forlate banen!
  • Det er IKKE tryggere å stå på driving rangen enn på banen!
  • Bruk hodet og gå av banen ved uvær!

Signalhornets varslinger:
Et langt signal -> Stopp spillet - Avbryt spill umiddelbart og søk ly så raskt som mulig.
Flere korte signaler -> Start spillet igjen - Faren er over og man kan spille. 

Lyn og torden er ingen spøk! Ta det på alvor!